Czy łatwo rozmawia się z drugą osobą? Czy potrafimy wyrażać się precyzyjnie i uważnie słuchać siebie nawzajem?

Na te trudne pytania próbowali odpowiadać uczniowie klasy 3a podczas zajęć z pedagogiem szkolnym p.Magdaleną Borak. Najciekawszym ćwiczeniem okazała się zabawa w przewodnika i rysownika. Uczniowie pracowali w parach. Jedna osoba próbowała jak najwierniej odtworzyć rysunek, którego nie mogła zobaczyć. Musiała całkowicie polegać na ustnych wskazówkach drugiej osoby. W ramach rewanżu, w drugiej rundzie, uczniowie zamienili się rolami.

 Wyniki przeszły oczekiwania „rysowników” ale również „przewodników”. Zadanie nie było łatwe, jednak wnioski oczywiste: chcesz być zrozumiany – wyrażaj się precyzyjnie. Chcesz dobrze wykonać zadanie – słuchaj uważnie innych i zadawaj pytania.