Przejdź do treści

Pedagog szkolny

Kamila Bartkowiak

Kamila Bartkowiak

PEDAGOG

Magdalena Mężyńska

Magdalena Mężyńska

PEDAGOG

Dyżury pedagoga szkolnego

Pedagog dyżuruje od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:2514:50

Ważne adresy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu, Filia w Suchym Lesie

Plac Nowy Rynek 2
62-002 Suchy Las
tel.: 61 811 61 22, 505 327 064
e-mail: ppplubon.suchyl@powiat.poznan.pl

Organizacja wsparcia
psychologiczno – pedagogicznego
w naszej szkole

W naszej placówce kładziemy duży nacisk na wczesne diagnozowanie.
Prowadzimy obserwacje i badania gotowości szkolnej najmłodszych, diagnozujemy ryzyko wystąpienia dysleksji rozwojowej. W razie potrzeby rekomendujemy badania w specjalistycznych placówkach, wspieramy proces diagnostyczny. W zerówce oraz klasach 1-3 wspieramy dzieci w ich naturalnym rozwoju poprzez zajęcia specjalistyczne: wsparcie logopedyczne, terapia ręki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze. Dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi klas 4-8 prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęcia dla uczniów wybitnie zdolnych. Wszystkim uczniom oferujemy wsparcie emocjonalne i psychiczne.

Pedagog szkolny

Najważniejsze zadania pedagoga

pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych
analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, kontrola obecności uczniów w szkole
indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) – porady wychowawcze, informacje na temat zachowania uczniów
udział w wywiadówkach (w razie potrzeby) i radach pedagogicznych
prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów
udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki (konsultacje dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, dla nauczycieli)
współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne)
współpraca z policją, sądami dla nieletnich i sądami rodzinnymi (w przypadku naruszania prawa lub regulaminu szkolnego)
doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

Stosujemy indywidualne podejście. Reagujemy na potrzeby dzieci i rodziców.

Call Now Button Skip to content