Przejdź do treści

Pielęgniarka szkolna

Małgorzata Klause

PIELĘGNIARKA

Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.
Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się wszyscy uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biedrusku.

Pielęgniarka szkolna
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej – 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni
  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu oraz ogólnego rozwoju fizycznego
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
Call Now Button Skip to content