Przejdź do treści

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne

Nasza szkoła polecana jest między innymi za bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych, odbywających się w ramach godzin lekcyjnych, a także liczne zajęcia pozalekcyjne, dla chętnych uczniów, prowadzone przez naszą kadrę oraz wykładowców zewnętrznych.

Ponieważ nasz system nauczania przewiduje, że wszyscy uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia szkolne równo o tej samej godzinie, jesteśmy w stanie zaoferować naszym wychowankom liczne zajęcia dodatkowe w ramach ich lekcyjnego grafiku zajęć.
zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia odbywające się w ramach planowych zajęć lekcyjnych.

BASEN

klasy 0-3 i 4-8

opis zajęć

Umiejętność pływania to chyba podstawowa sprawność, jaką chcą w swoich dzieciach wykształcić rodzice. To jednocześnie świetna okazja do przełamania lęków, integracji z grupą, wyrobienia w dziecku poczucia pewności siebie. Oczywiście nie należy zapominać o innych korzyściach wynikających z pływania – polepszeniu wydolności organizmu, poprawie sylwetki, zwiększeniu kondycji.

TENIS

klasy 0-3

opis zajęć

Tenis ziemny – zajęcia mające na celu nauczenie dzieci kolejnej umiejętności, poprawę ich sprawności fizycznej, wyrobienie zdolności do zdrowego współzawodnictwa.

KONIE

klasy 4-8

opis zajęć

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczęszczania na zajęcia z jazdy konnej. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych, jednak obejmują tylko osoby chętne. Jazda konna rozwija równowagę i koordynację, świadomość ciała, pozwala młodemu człowiekowi podejmować nowe wyzwania i uczy dyscypliny. Jazda konna to również doskonała pomoc przy leczeniu nawet najcięższych schorzeń, terapia dla dzieci w każdym wieku.

TANIEC

klasy 0-3

opis zajęć

Taniec to zajęcia, które rozwijają dziecko nie tylko ruchowo. Poza umiejętnością samego tańca, dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu i wrażliwość, poprawia zmysł równowagi, uczy się pokonywać swą nieśmiałość w bliższych kontaktach z drugą osobą.

SAMOOBRONA

klasy 0-3

opis zajęć

Dla najmłodszych te zajęcia to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki. Poprawiają kondycję, uczą karności i samodyscypliny. Dla starszych dzieci to okazja do poznania sposobów na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w nietypowych sytuacjach.

KODOWANIE

klasy 0-3

opis zajęć

Nowoczesne technologie, komputery, informatyka, programowanie – słowa klucze, przyszłość naszego świata, najbardziej pożądane zawody. Nasza szkoła poprzez zabawę na zajęciach „kodowania” uczy dzieci podstaw logicznego myślenia, kojarzenia, umiejętności układania zdarzeń w ciągi przyczynowo – skutkowe.

TEATR

klasy 0-3 i 4-8

opis zajęć

Lekcje teatralne to pewien proces, który odbywa się według wcześniej przygotowanego scenariusza, do którego uczniowie poprzez własne zaangażowanie dopisują swoje sceny. Na zajęciach teatralnych i artystycznych rozwijamy wrażliwość, wyobraźnię i kreatywność, uczymy się współdziałać w grupie, mówimy o emocjach i wyrażamy emocje. Jednocześnie dzieci pokonują nieśmiałość, poznają pozawerbalny sposób komunikowania się, rozwijają swoją osobowość.

KINEZJOLOGIA

klasy 0-3

opis zajęć

Zajęcia ruchowe przeznaczone zarówno dla tych najmniejszych, jak i dla tych trochę większych. Poprzez odpowiednie ćwiczenia poprawiają zdrowie, wpływają na prawidłowy rozwój sylwetki. Umożliwiają korekcję drobnych mankamentów postury dzieci.

TERAPIA RĘKI

klasy 0-3

opis zajęć

Terapia ręki to wspieranie rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, z którą wiążą się precyzyjne ruchy ręki, dłoni, a nawet palców. Założeniem terapii ręki jest zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnych zadań, które poprawią jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.

ZAJĘCIA LOGICZNE

klasy 0-3

opis zajęć

Zajęcia logiczne opierają się na realizacji autorskich kart logicznych, rozwijających zdolność logicznego myślenia i twórczych zabaw. Są oparte na metodzie gier i zabaw dydaktycznych i realizują głównie materiał matematyczny.

EFEKTYWNA NAUKA

klasy 4-8

opis zajęć

Efektywna nauka to techniki uczenia się oraz umiejętność osiągania pewnego mobilizującego stanu umysłu. Połączenie tych czynników i ich opanowanie daje efekt w postaci szybkości przyswajania wiedzy i informacji. Na lekcjach z tego przedmiotu uczniowie uczą się opanowania odpowiednich technik i metod, by jak najbardziej efektywnie przyswajać wiedzę.

ROBOTYKA

klasy 4-8

opis zajęć

Czy klockami LEGO możemy się jedynie bawić?
Nasi nauczyciele informatyki udowadniają na każdych zajęciach dodatkowych, że tak nie jest! Klockami LEGO możemy tworzyć fantastyczne roboty, które odpowiednio zaprogramowane będą wykonywać przypisane im polecenia. Dzieci uczestnicząc w zajęciach z robotyki uczą się logicznego myślenia, struktur i podstaw programowania blokowego i podstawowych czynności na tabletach związanych z prawidłowym działaniem robotów.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Call Now Button Skip to content