Aktualności

Uroczystość pasowania na uczennicę / ucznia 12.10.2021 r.
Plagiat z natury – działania uczestników kółka przyrodniczego.
I Spacer po Otwartym Poznaniu 17.09.2021 r.
Tydzień Opiekuna Zwierząt 08.10.2021 r.
Sportowe nocowanie klasy 4 24.09.2021 r.
Klasowy Dzień Sportu 27.09.2021 r.
Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia 01.10.2021 r.
Dzień głośnego czytania 29.09.2021 r.
Dzień Szalonych Maseczek 30.09.2021 r.
1 2 63