Z radością po powrocie do szkoły powitaliśmy zimową aurę. Białe szaleństwo udzieliło się i uczniom i nauczycielom.
Radość z zabaw na śniegu- bezcenna.

Aneta Kołat