Podziękowania dla Rodziców, Dzieci i Młodzieży z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Biedrusku.
Pacjenci Oddziału Paliatywnego oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dziękują za radość, którą im dajecie. Za dobrą energię, która stworzyła atmosferę radosnych świąt Wielkanocnych. Tym samym rodzinom pacjentów przekazujemy zapewnienie, że Wasi bliscy nie są sami! Że wspólnie dajemy seniorom serce, opiekę i małe radości. Nie martwcie się!
 
Szkolny Klub Charytatywny