W tym roku rozpoczęliśmy zajęcia doradztwa zawodowego w klasach siódmych. Krok po kroku uczniowie rozwijają samoświadomość, planują ścieżkę edukacyjną.

Część zajęć w formie warsztatów odbyła się dzięki uprzejmości Pani prof. Małgorzaty Rosalskiej z Zakładu Kształcenia Ustawicznego Wydziału Studiów Edukacyjnych na UAM w Poznaniu oraz dzięki zaangażowaniu studentów.

Serdecznie dziękujemy Pani Izabeli Cytlak mamie Adasia z kl.1a za tę inicjatywę i bezinteresowne wsparcie starszych uczniów. 

Magdalena Borak