W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Tydzień Opiekuna Zwierząt. Uczniowie klas piątych mogli w trakcie dwóch spotkań online poznać bliżej pracę opiekuna i dowiedzieć się więcej o niesamowitych bezkręgowcach, które żyją w naszym poznańskim Zoo.
Dziękujemy Panu Remigiuszowi Kozińskiemu za umożliwienie udziału w tych zajęciach i Panu Opiekunowi Jackowi za ciekawostki. Zapraszam do krótkiej relacji ze spotkań …i do głosowania na nr 18, czyli Motylarnię.
mgr Joanna Małecka