22 czerwca po raz pierwszy zorganizowaliśmy uczniom gry sprawnościowe pod hasłem TURBO ZAWODY, które okazały się wyzwaniem dla nich wszystkich. Śmiech, zabawa i współzawodnictwo towarzyszyły dzieciom przez cały czas, a duch rywalizacji motywował do pokonywania własnych słabości. 
 
Zwycięzcami  w kategorii klas 6 i 7 zostali:
TURBO UCZNIEM – Maciej Solarski
TURBO UCZENNICĄ – Nadia Kaźmierczak
 
Zwycięzcami  w kategorii klas 4a,4b  zostali:
TURBO UCZNIEM – Dorian Kaźmierczak
TURBO UCZENNICĄ- Zofia Pietkiewicz
 
 
Najwięcej śmiechu i zabawy przysporzyły uczniom konkurencja ,,Zakręcony strzał”. 
 
Wszystkim uczniom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w zawodach.
Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Marzena Zawłocka i mgr Adrian Mankiewicz