Okres młodości to czas, w którym kształtują się nowe umiejętności i postawy młodego człowieka. Uczy się on nie tylko przyjmowania, ale i dawania, nie tylko współczucia, ale i działania na rzecz innych. Szkoła ma duży wpływ na rozwijanie takich postaw, dlatego od lat wspieramy charytatywnie różne instytucje.

Bez nazwy

W tym roku szkolnym kontynuujemy współpracę z Domem Pomocy Społecznej Ugory. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas gimnazjalnych do włączenia się  w działalność naszego Szkolnego Klubu Charytatywnego.