W naszej szkole, w ramach godzin lekcyjnych, odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 4-8, mające na celu wzbogacenie programu, naukę dodatkowych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie oraz rozwinięcie w dzieciach dodatkowych zainteresowań.

 

 

 

 

Efektywna nauka

Efektywna nauka

 

Efektywna nauka to techniki uczenia się oraz umiejętność osiągania pewnego mobilizującego stanu umysłu. Połączenie tych czynników i ich opanowanie daje efekt w postaci szybkości przyswajania wiedzy i informacji.

Na lekcjach z tego przedmiotu uczniowie uczą się opanowania odpowiednich technik i metod, by jak najbardziej efektywnie przyswajać wiedzę.

 

 

 

 

basen

Basen

 

Umiejętność pływania to chyba podstawowa sprawność, jaką chcą w swoich dzieciach wykształcić rodzice. Nauka pływania u początkujących oraz doskonalenie umiejętności u dzieci już pływających odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

jazda konna

Konie

 

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczęszczania na zajęcia z jazdy konnej. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych, jednak obejmują tylko osoby chętne. Jazda konna rozwija równowagę i koordynację, świadomość ciała, pozwala młodemu człowiekowi podejmować nowe wyzwania i uczy dyscypliny.

Jazda konna to również doskonała pomoc przy leczeniu nawet najcięższych schorzeń, terapia dla dzieci w każdym wieku.

 

 

 

 

 

zajęcia teatralne

Teatr

 

„Lekcje teatralne” to pewien proces, który odbywa się według wcześniej przygotowanego scenariusza, do którego uczniowie poprzez własne zaangażowanie „dopisują” swoje sceny.

Na zajęciach teatralnych i artystycznych rozwijamy wrażliwość, wyobraźnię i kreatywność, uczymy się współdziałać w grupie, mówimy o emocjach i wyrażamy emocje. Jednocześnie dzieci pokonują nieśmiałość, poznają pozawerbalny sposób komunikowania się, rozwijają swoją osobowość.