W ramach poszerzania umiejętności dzieci a także jako element dodatkowej nauki poprzez zabawę, proponujemy w naszej szkole dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, odbywające się w wyznaczone dni tygodnia od godziny 15:00.

 

 

 

 

Robotyka

Robotyka

 

Nowoczesne technologie, komputery, informatyka, programowanie – słowa klucze a jednocześnie nieunikniona przyszłość naszych dzieci. Na zajęciach robotyki uczymy dzieci praktycznego zastosowania już posiadanych przez nie umiejętności, rozwijamy zdolności logicznego myślenia, kodowania, sprawności manualnych.

Pozalekcyjne zajęcia robotyki są też doskonałym rozwinięciem umiejętności wyniesionych z lekcji kodowania, na które nasi uczniowie uczęszczają w ramach zajęć planowych.

 

Ceramika

Ceramika

 

Na tych zajęciach staramy się zarazić dzieci nietypową w obecnych czasach pasją. Lepienie i rzeźbienie w glinie wspomaga rozwój manualny, pobudza kreatywność, ma również działanie wyciszające i powoduje tak zwane „dobre” zmęczenie. Kontakt z naturalnym tworzywem jakim jest glina, zbliża nas do świata natury, pozwala na oderwanie od wirtualnej, pozornej rzeczywistości.

Co ważne, autorski program zajęć rzeźbiarsko – ceramicznych dostosowany jest do potrzeb uczniów z osłabioną motoryką ręki, pomaga im rozwijać się manualnie, poprawia koordynację ruchową.