Zapraszamy na spotkanie Rodziców uczniów przyszłorocznej klasy I gimnazjum dnia 21 maja 2015 r. o godzinie 16:00.