Na początku listopada uczniowie klas 0-3, dzięki tacie Nadii z kl. 2a mogły zwiedzić zabytkowy cmentarz w Biedrusku. Przewodnik ciekawie opowiadał o ruinach kościoła oraz o cmentarzu. Dzieci z uwagą słuchały historii miejscowości w której się uczą . Na koniec zapaliły znicze.