Grupa wiekowa 0-3 w tym roku szkolnym będzie pracowała pod hasłem: „Savoir vivre na co dzień”. Przez cały rok szkolny będziemy utrwalać zasady dobrego wychowania poprzez pogadanki, przedstawienia, spotkania międzypokoleniowe itd.

Mów dzień dobry, do widzenia

łyk kultury wiele zmienia

I przepraszam mów codziennie

miłym bądź od dziś niezmiennie