Akcja Szpikowa Paczka zakończona!

W imieniu potrzebujących i własnym bardzo dziękujemy za włączenie się w świąteczną zbiórkę.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za wsparcie naszej inicjatywy.

Przypominamy, że wszystkie zebrane prezenty trafia do dzieci i rodzin z oddziałów onkologicznych.

Macie wielkie serca!