Przez kolejne tygodnie klasa 2B realizowała projekt, którego sami byli twórcami. W kilkuosobowych grupach dzieci musiały wybrać zabytek z kultury europejskiej, omówić go, a następnie nawiązać do niego w szerokim kontekście kulinarnym, kulturowym, symboli i znanych osób. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, każdy dzień realizacji projektu spotykał się z coraz większym zainteresowaniem. Niecierpliwie oczekiwaliśmy ciekawostek i uczt kulinarnych.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, babciom i rodzeństwu za zaangażowanie w realizację projektu:)

Katarzyna Zwierska