Za nami pierwszy wykład  w ramach Kolorowego Uniwersytetu UAM. Uczniowie klas czwartych i piątych pojechali do  Zakładu Biogeografii i Paleoekologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Wykład rozpoczął uczeń  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikowie, Jakub Matkowski, który opowiedział zebranym o ukształtowaniu terenu Polski i wpływie zlodowaceń na rzeźbę Polski.  Następnie prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka przeprowadziła wykład pt: Powrót do przeszłości na magicznej chmurze pyłku kwiatowego”, podczas którego uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się jakie są rodzaje i kształty pyłków, oraz jakie są ich funkcje i znaczenie w przyrodzie. Już za miesiąc kolejne spotkanie!