„Then the boy realised, the penguin wasn’t lost, he was just lonely”

Oliver Jeffers

 

 

Od października razem z klasą pierwszą bierzemy udział w projekcie eTwinningowym pt. „Lost and found„, który ma na celu poszerzenie świadomości dzieci na temat innych krajów, na temat różnic i podobieństw między ludźmi oraz wartości płynących z przyjaźni. W tym przedsięwzięciu współpracują z nami dwadzieścia dwie placówki z trzynastu krajów (Czech, Anglii, Cypru, Słowenii, Estonii, Danii, Rumunii, Holandii, Francji, Serbii, Hiszpanii, Grecji, Polski).

 

Po zapoznaniu się z opowiadaniem Olivera Jeffersa „Lost and found” o chłopcu i pingwinie, którzy zostali przyjaciółmi, dyskutowaliśmy o samotności, poszukiwaniu przyjaźni oraz budowaniu relacji.

W trakcie trwania projektu pierwszoklasiści wykonali ilustracje przedstawiające losy bohaterów opowiadania oraz pingwiny, na których zamieścili informacje tj. kraj, miejscowość, nazwę szkoły oraz pozdrowienia w języku ojczystym. Każdy z przygotowanych pingwinów został wysłany do jednej ze szkół biorących udział w projekcie.

 

Ideą projektu jest to, aby pingwiny, tak jak ten w opowiadaniu, powróciły do nas na znak przyjaźni i współpracy.