24 lutego w ramach realizacji tematów związanych z książkami, klasy drugie wzięły udział w spotkaniu autorskim z panią Anetą Kołat, która jest nie tylko wychowawczynią 2 a, ale i pisarką. Uczniowie dowiedzieli się jak powstają książki i jak wiele osób zaangażowanych jest w ich tworzenie.