Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki. Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się wszyscy uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biedrusku.

 

 

 

Pielęgniarka

mgr Małgorzata Klause

 

Dyżur pielęgniarki

czwartki 11:30 – 14:30

 

 

 

 

Najważniejsze zadania pielęgniarki

 

  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni
  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu oraz ogólnego rozwoju fizycznego
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej