Pedagog szkolny

Magdalena Borak

 

Dyżury pedagoga

od poniedziałku do piątku

 

 

 

Nazywam się Magdalena Borak i w naszej szkole pełnię funkcję pedagoga. Jestem tu, by pomagać dzieciom, które napotykają na trudności edukacyjne oraz emocjonalne i sprawić by szkoła była dla wszystkich przyjaznym miejscem, sprzyjającym rozwojowi.

 • Jestem specjalistą terapii pedagogicznej.
 • Przewodniczę Zespołowi Ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • Przeprowadzam diagnozy uczniów.
 • Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Uczę przedmiotu Wychowanie Do Życia W Rodzinie uczniów klas 4 – 8 SP oraz Gimnazjum.
 • Pomagam uczniom w wyborze ich ścieżki edukacyjnej podczas lekcji Doradztwa Zawodowego.
 • Opiekuję się uczniami zaangażowanymi w działania szkolnego klubu INTERACT BIEDRUSKO – pierwszego w Wielkopolsce klubu będącego częścią światowej organizacji ROTARY INTERNATIONAL.
 • Od roku 2013 współtworzę Teatr „BELFER”. Na koncie mamy już przedstawienia: „A teraz wrzuć to tam z powrotem”, „Rybkę zwaną Wanną” oraz „Le Mikołajek”. Aktualnie pracujemy nad kolejnym spektaklem.
 • Prowadzę warsztaty dla rodziców w cyklu AKADEMIA RODZICA.

 

By misja mogła się udać, konieczna jest współpraca z rodzicami i nauczycielami. W naszej szkole to się udaje i sprawdza!

Zapraszam serdecznie do współpracy.

 

 

 

Najważniejsze zadania pedagoga

 

 

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne, uczestnictwo w godzinach wychowawczych
 • analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, kontrola obecności uczniów w szkole
 • indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) – porady wychowawcze, informacje na temat zachowania uczniów
 • udział w wywiadówkach (w razie potrzeby) i radach pedagogicznych
 • prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów

 

 • udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki (konsultacje dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, dla nauczycieli)
 • współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne)
 • współpraca z policją, sądami dla nieletnich i sądami rodzinnymi (w przypadku naruszania prawa lub regulaminu szkolnego)
 • doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 

                                                      Organizacja wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w naszej szkole.

W naszej placówce kładziemy duży nacisk na wczesne diagnozowanie uczniów i uczennic.

Prowadzimy obserwacje i badania gotowości szkolnej najmłodszych, diagnozujemy ryzyko wystąpienia dysleksji rozwojowej. W razie potrzeby rekomendujemy badania w placówkach poza szkołą, takich jak Poradnia Integracji Sensorycznej, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna czy Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

W zerówce oraz klasach 1-3 wspieramy dzieci w ich naturalnym rozwoju poprzez zajęcia specjalistyczne: wsparcie logopedyczne, terapia ręki, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze.

Dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi klas 4-8 prowadzimy zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia dla uczniów wybitnie zdolnych.

W klasie ósmej funkcjonują indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego, z którego korzystają uczennice i uczniowie wraz z rodzicami.

Wszystkim uczniom oferujemy wsparcie emocjonalne i psychiczne. Stosujemy indywidualne podejście. Reagujemy na potrzeby dzieci i rodziców.

Pedagog szkolny p. Magdalena Borak jest dostępna pod numerem telefonu 507 435 597 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:25 – 14:50.

W każdy ostatni wtorek miesiąca prowadzi dla rodziców tzw. „otwarty gabinet” online na platformie Teams w godzinach 15:00 – 17:00.

Potrzebne adresy i numery telefonów:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Luboniu Filia w Suchym Lesie

Plac Nowy Rynek 2, 62-002 Suchy Las

tel: 61 8 116 122, 505 327 064

e-mail; ppplubon.suchyl@powiat.poznan.pl