W klasie 2A od kwietnia realizujemy wewnętrzny konkurs na mistrza ortografii oraz mistrza tabliczki mnożenia. Drugoklasiści codziennie otrzymywali krótkie zadania domowe z tych zagadnień. Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymywali pieczątki. Osoby, które uzbierały całą kolekcję otrzymały dyplomy oraz małe upominki. Konkurs ma na celu systematyczne utrwalanie zasad ortograficznych oraz tabliczki mnożenia. Jednocześnie uczy dzieci cierpliwości w dążeniu do celu. 

Sprawdzając zadania wykorzystywaliśmy elementy oceniania kształtującego: samooceny, oceny koleżeńskiej.

Serdecznie gratuluję moim uczniom – od dziś można do Was mówić „mistrzu!” 😉 Z niecierpliwością czekam na następnych mistrzów!