Katarzyna Zwierska

„Kochaj i dawaj przykład”
Janusz Korczak

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Najważniejszy w mojej pracy jest entuzjazm i ciekawość świata uczniów, którzy zaczynają edukację w szkole. Staram się o nim pamiętać każdego dnia, by metody pracy, styl nauczania, pozwalał rozwijać zainteresowania, mocne strony oraz poczucie własnej wartości każdego dziecka. Mam nadzieję, że każdy uczeń kończący trzecią klasę będzie nadal z chęcią i radością  uczęszczał do szkoły 🙂