Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy 1A.