Kolejne wyzwania MegaMisji za nami, a także dwie niespodzianki- materiały plastyczne i tablet! 🙂 Mamy jeszcze więcej zapału na wykonywanie zadań, niż wcześniej! Przeszliśmy właśnie do kolejnego obszaru kompetencji. Do tej pory, dzięki ciekawym zadaniom, zakończyliśmy trzy z jedenastu, a dokładniej:
 
  • Korzystanie z informacji (o źródłach informacji, odróżnianiu mediów wiarygodnych od niepewnych i znajdowaniu informacji),
  • Dziecko w środowisku medialnym (o tym jak w sieci widzą mnie inni, sposobach skutecznej komunikacji i superbohaterach),
  • Język mediów (o sposobach wyrażania opinii i prezentowania faktów w różnych mediach).
Teraz czeka nas kolejne wyzwanie, czyli Prawo. Wykonując kolejne misje będziemy uczyć się o prawach jakie mają dzieci np. do informacji czy autorskich, o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i wrażliwości na potrzeby innych, w tym osób z niepełnosprawnościami.