Klasa 3 c pod kierunkiem pani Kasi Goderskiej przygotowała konkurs podsumowujący wiedzę o dwóch biegunach. Uczniowie wykazali się niezwykłym polotem i wiedzą. Emocjom nie było końca. A wyniesiona wiedza jest po prostu bezcenna.