Piosenka jest dobra na wszystko,
przekonaliśmy się o tym po raz kolejny, bawiąc się śpiewając podczas XVII Konkursu piosenki polskiej. Część patriotyczną, wypełniły nam 3 wiersze polskich poetów, w muzycznej oprawie między innymi pani Pauliny Rausch, w części konkursowej bawiliśmy się przy współczesnych przebojach muzyki polskiej.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom i gratulujemy zwycięzcom.