Kolorowy Uniwersytet to projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej.

Uniwersytet, na co dzień kojarzący się z cichymi gabinetami i salami wykładowymi pełnymi uczących się, poważnych studentów, zamienia się w ramach tego projektu w pełne gwaru i dziecięcego śmiechu miejsce, w którym w sposób przystępny dla młodych „studentów”, poprzez doświadczenia i zabawę, przekazuje się ciekawą wiedzę dotyczącą otaczającego dzieci świata.

 

 

Kolorowy Uniwersytet

 

 

Na uroczystej inauguracji „roku akademickiego” nasi młodzi „studenci” otrzymali indeksy, uczniowie którzy zdobędą wpisy ze wszystkich spotkań – „wykładów” zostaną wyróżnieni specjalnymi dyplomami w czasie uroczystego Absolutorium kończącego rok.

 

 

 

Nasi uczniowie na Kolorowym Uniwersytecie

 

Pierwszy wykład na „Kolorowym Uniwersytecie” 16.10.2019 r.
Kolorowy Uniwersytet 14.11.2019 r.