To już czwarty rok, kiedy to spotykamy się raz w tygodniu, by nie tylko uczyć się jak rozwiązywać skomplikowane zadania, ale by przede wszystkim przekonać się, ze matematyka może być zabawą.

Głównym celem kółka matematycznego jest rozbudzanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie uzdolnień oraz budzenie wiary we własne możliwości.
Uczymy się współpracować w grupie oraz dostrzegać matematykę w otaczającym świecie.
Na zajęciach gramy w gry planszowe, układamy tangramy, przekładamy patyczki oraz tworzymy własne quizy.

Serdecznie zapraszam uczniów klas czwartych w poniedziałki w godzinach 14:45-16:15!

Justyna Kurzawa