Dnia 28 lutego klasy szóste wyjechały do Centrum Tenisowego w Sobocie. Tam pod okiem wykwalifilowanych instruktorów uczniowie zmagali się z: tenisem ziemnym, squash oraz boowling.