Iwona Pazdan

Uważam, że los nie poskąpił mi szczęścia, ponieważ mogę wykonywać zawód, który jednocześnie jest moją największą pasją. W swojej pracy kieruję się słowami Janusza Korczaka: „Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.