W naszej szkole realizujemy projekt w ramach eTwinnig Polska.

Koordynatorami projektu pt.: „NASZE MAŁE OJCZYZNY” są p. Magdalena Borak – pedagog naszej szkoły oraz p. Beata Olekszyk – Nowakowska – anglista i opiekun Koła Europejskiego ze szkoły podstawowej w Pawłowicach Śląskich. Projekt został otwarty w zeszłym roku szkolnym.

Celem projektu jest promowanie swojego regionu, integracja uczniów z różnych szkół, poznawanie innych zakątków naszego kraju.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów. Do tej pory zaangażowała się cała klasa 6a z p. Malwiną Patelską. Wiosną przyszłego roku planujemy wymianę z uczniami z Pawłowic. Zaprosimy ich do naszej szkoły i domów. Pokażemy Biedrusko i Poznań. W ramach rewizyty, podczas zielonej szkoły pomieszkamy chwilę w pięknej okolicy, poznając zaprzyjaźnione poprzez projekt dzieci, ich rodziny oraz ich rodzinne strony.

Już planujemy atrakcje. Nie możemy się doczekać!

 

 

Uczniowie klasy 6a z wychowawczynią p. Malwiną Patelską oraz p. Magdaleną Borak- pedagogiem szkolnym.


eTwinning Polska