Mimo pandemii, rozłąki, zdalnej nauki i dzielących nas kilometrów nie zapomnieliśmy przed świętami o naszych dobrych znajomych z Domu Pomocy Społecznej UGORY. Dzięki inicjatywie Szkolnego Klubu Charytatywnego i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, udało się nam obdarować życzeniami wszystkich seniorów i wszystkie seniorki z Ugorów. Kartki wykonane przez uczniów, uczennice i ich rodziny to małe dzieła sztuki, a słowa zawarte w życzeniach to dobroć płynąca z głębi serc. 

Do kartek został dołączony słodki poczęstunek ufundowany przez Panią Dyrektor, której bardzo dziękujemy.
 
Tak duży odzew na nasz apel sprawił, że życzenia dotarły  również do  pacjentów i pacjentek Oddziału Geriatrycznego oraz Oddziału Opieki Paliatywnej w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
 
Razem możemy więcej.
 
Szkolny Klub Charytatywny