W środę 10 czerwca 2015 roku nadszedł najbardziej i najdłużej wyczekiwany przez uczniów klas 4a i 4b dzień . Na zaproszenie Pani Dyrektor przyjechał Pan Policjant, który osobiście wręczał wszystkim karty rowerowe.

         Każdego roku, uczniowie klas czwartych za najważniejszy cel z zajęć komunikacyjnych stawiają sobie uzyskanie karty rowerowej . Uczą się jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. Rozumieją konieczność uzyskania karty rowerowej w celu poruszania się po drogach jako jej pełnoprawny użytkownik. W ramach uzupełnienia zajęć z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczniowie uczestniczyli również w bardzo ciekawych i atrakcyjnych zajęciach prowadzonych przez zespół specjalistów w Skodzie Auto Lab, gdzie zdobyli bogate doświadczenia, które rozbudzają motoryzacyjną wyobraźnię.          Młodzież utrwaliła sobie wcześniej już zdobytą wiedzę, a także zapoznała się między innymi z takimi zagadnieniami jak: znajomość zasad organizacji ruchu drogowego w Polsce i Unii Europejskiej, znajomość przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych i sygnałów świetlnych. Zwrócono też ich uwagę na zagrożenie w ruchu drogowym wynikające z zażywania lekarstw, środków odurzających, czy alkoholu. Uwrażliwiono również uczniów na odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego oraz na prawidłowe zachowanie się jako świadek wypadku drogowego i udzielenie podstawowej pomocy przedmedycznej.

Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej mogli przystąpić do części praktycznej, na której sprawdzana była jazda rowerem na wprost, slalom i po łuku, bezpieczne ruszanie, hamowanie i zatrzymanie, a także sygnalizowanie manewrów. Emocji i wrażeń nie brakowało.

Wszystkim oczywiście zależało na pozytywnym wyniku. Tak też się stało. Uczniowie, którzy przystąpili do tej części sprawdzianu praktycznego pod czujnym okiem pani mgr Marleny Malendowskiej, ukończyli go z wynikiem pozytywnym. 

Na zakończenie Pan Policjant, który jest zwolennikiem popularyzowania roweru, jako środka transportu, rekreacji i sportu, zwrócił też uwagę wszystkim na bezpieczeństwo podczas wakacji, a szczególnie w ruchu drogowym i nad wodą.