7 stycznia st. sierż. Adam Szczepaniak z Referatu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przeprowadził warsztaty profilaktyczne wśród uczniów klas 6 SP-III gimnazjum na temat agresji elektronicznej, czyli cyberprzemocy. Jak objawia się przemoc w Internecie? Jakie typy narzędzi elektronicznych są do tego wykorzystywane? Jak rozpoznać potencjalnego sprawcę?- to tylko niektóre z pytań, na które nasza młodzież uzyskała odpowiedź. Przedstawione zostały również formy przemocy, pojęcie stalkingu i rodzaje odpowiedzialności. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali wykładu i chętnie brali udział w dyskusji. Przed nami kolejne spotkania.