10 listopada w szkole miał miejsce apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas trzecich w biało-czerwonych strojach zatańczyli krakowiaka i wiwat– tańce związane nie tylko z Polską, ale także z regionem, w którym mieszkamy – Wielkopolską. Wszystkie dzieci zaśpiewały chóralnie pieśń polskich ułanów „Przybyli ułani”. Starsi uczniowie recytowali wiersze i przybliżyli wszystkim postać Józefa Piłsudskiego. Apel poprzedziły lekcje, na których młodsi utrwalili symbole narodowe, a starsi uczyli się historii. Dla wszystkich była to lekcja patriotyzmu.