Pod koniec roku szkolnego zaprosiliśmy do naszej szkoły panią Ewę Mazur z firmy EwArt, która poprowadziła dla naszych uczniów warsztaty bębniarskie. Uczestniczący w nich chętni uczniowie (z klas 1 SP do III gimnazjum), poznali nie tylko egzotyczne nazwy instrumentów, ale przede wszystkim spróbowali opanować grę na bębnie. Zajęcia były pełne pozytywnej energii i świetnej zabawy, a stanowiły wstęp do tegorocznych stałych zajęć dodatkowych. Propozycja ta stanowi alternatywę dla koncertów, których repertuar poznaliśmy w ubiegłych latach. Ich specyfika uwzględnia aktywizację uczestników (każdy ma do dyspozycji instrument), rozwija układ sensoryczny, integruje grupę ale przede wszystkim jest świetną zabawą.  
Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, wciąż czekamy na zgłoszenia!
Zajęcia będą się odbywały przez cały rok szkolny, raz w miesiącu, we wtorek, w godzinach lekcyjnych (dokładne daty podamy w późniejszym terminie), cena jednych zajęć to 8 zł od osoby.
Serdecznie zapraszamy, będzie się działo!