Wędrujemy by odkrywać piękno świata.

Migrujemy, przeprowadzamy się do innych miast, krajów z powodu miłości, nowej pracy.

Czasami uchodzimy z życiem z miejsc ogarniętych wojną, biedą.

 

O zjawisku migracji i uchodźctwa rozmawiali uczniowie klas ósmych i trzeciej gimnazjum podczas wtorkowych WARSZTATÓW O MIGRANTACH I UCHODŹCACH zorganizowanych przez poznański oddział Migrant Info Point wraz z Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Celem projektu jest edukacja młodzieży na tematy dotyczące migracji i uchodźców oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, kolor skóry i wyznanie.

Wierzymy, że  wiele problemów, z którymi spotykają się cudzoziemcy mieszkający w Polsce, może być rozwiązanych dzięki kompleksowej edukacji międzykulturowej oraz dzięki rozwijaniu krytycznego myślenia wśród młodych ludzi.

 

Jestem dumna z naszych uczniów, którzy otwarcie i szczerze, z empatią, zadając mądre pytania wykorzystali obecność edukatorek: p. Moniki i p. Galyny.

Mam nadzieję, że w przyszłości, w nowych szkołach, naszym absolwentom będzie nadal bliska jedna ze szkolnych wartości: KAŻDY CZUJE SIĘ WAŻNY.

Ważny to znaczy zauważony, nie mniej ważny, wartościowy.

Magdalena Borak