Uczniowie klasy trzeciej podejmują kolejne misje w ramach programu Fundacji Orange. Do tej pory nasza praca dotyczyła dwóch obszarów- „Korzystania z informacji” oraz „Dziecka w środowisku medialnym”. Dzięki wykonywanym misjom zbieramy nowe informacje i zdobywamy wiedzę. Poruszając różne tematy zajęć dowiadywaliśmy się z jakich źródeł możemy skorzystać i wspólnie szukaliśmy informacji. Zrozumieliśmy, że informacji można i należy szukać w wielu różnych źródłach. Wiemy już, że nie wszystkie źródła są wiarygodne, należy być krytycznym i sprawdzać zdobyte informacje.

Zajęcia dotyczyły również bezpieczeństwa w sieci. Poznaliśmy elementy wypowiedzi, które są właściwe, by przekazać je obcym, a których informacji nie udzielamy. Biorąc pod uwagę zdobytą wiedzę tworzyliśmy własny nick i awatar wyjaśniając przy okazji, że są one potrzebne, aby zachować anonimowość w Internecie.

Podczas zajęć poznawaliśmy również najważniejsze zasady komunikacji. Nauczyliśmy się odróżniać komunikaty formalne od nieformalnych. Próbowaliśmy porozumiewać się na różne sposoby- za pomocą gestów, obrazów oraz wydawanych dźwięków.

Wykazaliśmy się szeroką wiedzą na temat rodzajów programów i potrafiliśmy je zakwalifikować do odpowiedniej grupy. Po zajęciach znamy podstawowe funkcje komunikatów medialnych. Wiemy, czym charakteryzują się programy rozrywkowe i informacyjne oraz potrafimy je rozróżnić i podać przykłady obydwu typów programów.

Nauczyliśmy się również odróżniać opinie od faktów i mieliśmy okazję sformułować własne.

Obecnie pracujemy w trzecim obszarze- „Język mediów”.

 

mgr Justyna Jaruzal