W naszej szkole, w ramach godzin lekcyjnych, odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 0-3, mające na celu wzbogacenie programu, naukę dodatkowych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie oraz rozwinięcie w dzieciach dodatkowych zainteresowań.

 

 

 

 

zajęcia teatralne

Teatr

 

„Lekcje teatralne” to pewien proces, który odbywa się według wcześniej przygotowanego scenariusza, do którego uczniowie poprzez własne zaangażowanie „dopisują” swoje sceny.

Na zajęciach teatralnych i artystycznych rozwijamy wrażliwość, wyobraźnię i kreatywność, uczymy się współdziałać w grupie, mówimy o emocjach i wyrażamy emocje. Jednocześnie dzieci pokonują nieśmiałość, poznają pozawerbalny sposób komunikowania się, rozwijają swoją osobowość.

 

taniec

Taniec

 

Taniec to zajęcia, które rozwijają dziecko nie tylko ruchowo. Poza umiejętnością samego tańca, dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu i wrażliwość, poprawia zmysł równowagi, uczy się pokonywać swą nieśmiałość w bliższych kontaktach z drugą osobą.

 

 

 

 

tenis

Tenis

 

Tenis ziemny – zajęcia mające na celu nauczenie dzieci kolejnej umiejętności, poprawę ich sprawności fizycznej, wyrobienie zdolności do „zdrowego” współzawodnictwa.

 

basen

Basen

 

Umiejętność pływania to chyba podstawowa sprawność, jaką chcą w swoich dzieciach wykształcić rodzice. To jednocześnie świetna okazja do przełamania lęków, integracji z grupą, wyrobienia w dziecku poczucia pewności siebie. Oczywiście nie należy zapominać o innych korzyściach wynikających z pływania – polepszeniu wydolności organizmu, poprawie sylwetki, zwiększeniu kondycji.

 

 

 

 

 

kodowanie

Kodowanie

 

Nowoczesne technologie, komputery, informatyka, programowanie – słowa klucze, przyszłość naszego świata, najbardziej pożądane zawody. Nasza szkoła poprzez zabawę na zajęciach „kodowania” uczy dzieci podstaw logicznego myślenia, kojarzenia, umiejętności układania zdarzeń w ciągi przyczynowo – skutkowe.

 

kinezjologia

Kinezjologia

 

Zajęcia ruchowe przeznaczone zarówno dla tych najmniejszych, jak i dla tych trochę większych. Poprzez odpowiednie ćwiczenia poprawiają zdrowie, wpływają na prawidłowy rozwój sylwetki. Umożliwiają korekcję drobnych mankamentów postury dzieci.

 

 

 

 

 

samoobrona

Samoobrona

 

Dla najmłodszych te zajęcia to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki. Poprawiają kondycję, uczą karności i samodyscypliny. Dla starszych dzieci to okazja do poznania sposobów na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w nietypowych sytuacjach.

 

zajęcia logiczne

Zajęcia logiczne

 

Zajęcia logiczne opierają się na realizacji autorskich kart logicznych, rozwijających zdolność logicznego myślenia i twórczych zabaw. Są oparte na metodzie gier i zabaw dydaktycznych i realizują głównie materiał matematyczny. Cele i założenia programu:

  • podejmowanie i kontynuowanie działalności matematycznej
  • odczuwanie satysfakcji z własnej aktywności i jej wyników
  • doznawanie poczucia swobody, bezpieczeństwa i podmiotowości
  • rozwijanie procesów poznawczych, decyzyjnych i wykonawczych

Autorką programu jest nasza nauczycielka – Aneta Kołat.

 

 

 

 

 

terapia ręki

Terapia ręki

 

Terapia ręki to wspieranie rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, z którą wiążą się precyzyjne ruchy ręki, dłoni, a nawet palców. Założeniem terapii ręki jest zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnych zadań, które poprawią jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.

Celem zajęć jest:

  • poprawienie postawy ciała i sprawności ruchowej kończyny górnej
  • usprawnienie małej motoryki (ruchy precyzyjne dłoni jak i palców)
  • unormowanie napięcia mięśniowego całej kończyny górnej, poprawa pisma i grafomotoryki
  • poprawienie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego