W klasach 0-3 „Ekipa Chrumasa” uczy jak się dobrze odżywiać. Na zajęciach z panią Magdą pedagożką rozmawiamy o zaletach chrupania marchewek i jabłuszek, by mądra była głowa i zdrowy brzuszek.